www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

Lekplatser i Norsholm

Det finns två lekplatser som kommunen ansvarar för i Norsholm, båda ligger i östra delen av samhället och är i behov av upprustning.

I västra Norsholm finns ingen kommunal lekplats. Byarådet ska fortsätta arbeta för att kommunen tar ansvar för upprustning/nyetablering av lekplats(er).

 

Förvaltning av Badplatsen

Byarådet har sedan 2010 ansvaret att se till att badplatsen får ny sand och viss underhåll görs, samt arrangera städdagar. Medel för materialkostnad (sand) kan utbetalas av kultur- och fritidskontoret.

 

Förvalta skateboardrampen

Skateboardrampen som finns under vägbron vid gamla järnvägens passage färdigställdes juni 2009 med stöd av leadermedel i projekt ”Ung i Norsholm” . Den behöver fortlöpande underhållas.

 

Insamlade medel till Norsholmsbarn

Föreningen tar hand insamlade medel till förmån för aktiviteter för barn. Insamlingsbössor finns för närvarande på ICA och Kapten Billes. Dessa medel bör vid lämpligt tillfälle användas för just det avsedda syftet.

 

Förvaltning av Kulturarvsprojektets resultat.

En databas med inskannade bilder är placerad i en lokal hos Riksbyggen. Databasen bör fortsatt förvaltas, men gärna även användas aktivt, t ex genom bildvisning för allmänheten.

 

Parkeringsplats för pendlare och vid förskolan Hallonet

Många har uttryckt ett behov av parkering, där de som vill kan lämna sin bil under dagen, när de åker vidare kollektivt. Även ett behov av en ”snabbparkering” vid förskolan Hallonet, så föräldrar slipper åka genom samhället för att lämna/hämta sina barn.

 

Bostadsbyggande i Norsholm

Många har frågor om vad som händer med planerna på fler bostäder i Norsholm. Även framtida planer på fler förskolor och skolor med ökande barnkullar. Byarådet bevakar frågan.

 

Ny belysning utmed kanalen och laga de gamla längs järnvägen

Byarådet försöker få kommun och banverket att lösa frågan.

 

Städdagar i Norsholmscentrum

Byarådet ordnar gemensamma städdagar, där man kallar alla boende i Norsholm att delta efter förmåga. Byarådet kan stå för lättare förtäring.

 

Välkomstskyltar i Norsholm

Byarådet har förslag på att sätta upp välkomstskyltar vid infarter till Norsholm. Kostnad och bygglov behöver tas fram.

 

 

************

 

 

Utöver detta kan det finnas andra förslag inlämnade, vilka kan väljas att ta upp om det är något styrelsen anser blir aktuellt.