www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

Norsholm Framåt

I projektet Norsholm Framåt hade man flera fokusområden, men det huvudsakliga resultatet var upprättandet av själva byarådet. Det var alltså tack vare projektet som Norsholms Byaråd skapades. Utöver detta arbetades det med diverse andra aktiviteter såsom framtagning av hemsida, arrangemang kring Norsholms marknad samt upprensning av udden mm.

Norsholm Framåt