www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

Kulturarv Norsholm

I projektet Kulturarv Norsholm jobbade man med insamling av fotografier, dokument och artiklar. Gjorde intervjuer med människor som var med förr och som berättade om hur livet i Norsholm med omnejd var på den tiden. Materialet som samlades in inom projektet sparades i en databas, tanken är att denna sedan skall göras tillgänglig för allmänheten.