www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

Norsholm är beläget mellan Norrköping och Linköping med närhet till E4:an, Göta kanal, Södra stambanan, Motala ström och sjön Roxen. Planarbeten för att så småningom göra Norsholm till en ort med pendelstation pågår för fullt och det är ca 5 km till den nya pendelstationen i Kimstad. Kollektivtrafik med Östgötatrafiken som har avgångar till Norrköpings och Linköpings Resecentrum och vidare var 30:e minut.

 

Byn har idag ca 615 invånare men kommunens ambition är att den skall växa till kanske 6 000 invånare om 10 år.

 

Norsholms IF

Ända sedan föreningen bildades, den 20 juli 1922, har NIF varit en av grundpelarna i Norsholm. Precis som Norsholm som byggd ofta nämns som ett nav i Östergötland kan NIF beskrivas som ett nav för orten och dess närområden. Med idrotten som bas bedrivs ideell verksamhet med social inriktning och ansvarstagande. För mer info se: www.norsholm.nu

 

Munkeboda båtklubb

Båtklubben bildades 1979 och har sin verksamhet i Norsholm. Klubben arrenderar båtuppläggningsplatsen vid hamnen i Norsholm av Göta Kanalbolag. För mera info se: www.munkebodabatklubb.org

 

Precis vid Göta Kanal finns en ICA-affär, Kapten Billes restaurang och vandrarhem, pizzeria, caféer samt köttbutik med servering.

 

Barnfamiljer har närhet till förskolan Solbacken. Norrköpings Kommun har också samarbete med Linköpings förskolor som innebär att, om man arbetar i Linköping, så kan man ha sina barn i Linköpings förskolor.

 

Solbacken är en öppen förskola.

Grundskola 1-6 finns i Kimstad, ca 10 km norr om Norsholm.

Grundskola 7-9 finns i Skärblacka, ca 15 km norr om Norsholm.

 

Historia

Här levde en gång Biskop Hans Brask i sin borg Munkeboda som idag finns bevarad som en ruin. Hans Brask, 1464-1538, var son till en borgmästare i Linköping och blev år 1513 biskop i sin hemstad, detta som den siste kyrkofursten i Sverige, för alltid ihågkommen för sin lapp som han smugit in under sitt sigill vid Stockholms blodbad - brasklappen. Man vet dock inte om detta kanske bara är en skröna.

Brasks Munkeboda ligger vid Norsholms norra del vid sjön Roxens östra vik. Här går en promenadstig mellan ruinerna av två medeltida borgar och en fornborg från järnåldern. Stigen går genom en hage med ekkullar och strandäng, genom skog och upp på ett utsiktsberg. Sankmarken var ett skydd i och med att den är svårframkomlig både till fots och per båt. Idag går en spång ut till kullen. På vägen ut kan du titta på Ängsruta och andra växter som nu blommar på strandängen och lyssna till rörsångaren som ännu sjunger inne i vassen. Från Munkebodaruinen kan man gå vidare bort till en vackert ekbevuxen kulle, innan du går tillbaka till stigen.