www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

 

Det är ju för dig, boende i Norsholm, som vi ska verka för, så styrelsen är helt beroende av dina synpunkter på vad vi ska driva för frågor, mm.

 

Om du inte själv kan delta, så kan du ändå vara med och påverka!

Låt oss höra dina synpunkter och önskemål!

 

Kontakta Byarådet via e-post: styrelsen@norsholmsbyarad.se

eller besök oss på Facebook: Norsholms Byaråd