www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

Norsholmsbyaråd bildades så sent som 2008 av en handfull engagerade bybor.

 

Man startade med tre olika projekt, Kulturarv Norsholm, Ung i Norsholm och Norsholm Framåt. Samliga drevs som så kallade Leaderprojekt, som är en del i EUs landsbygdspolitik och en metod att finansiera genomföradet av utvecklingsidèer på landsbygden.

 

Medlemskap!

Det är klart att du vill vara med och påverka och utforma din, din familjs och dina barns framtid här i Norsholm. Kom med som medlem, du kommer att bidra med din vilja och din kunskap.

 

Kontakta Byarådet för mer information:

norsholms.byarad@gmail.com

 

 

Styrelsen 2016-2017

Ordförande: Anders Hederstedt

Kassör: Nils-Erik Svedin

Sekreterare: Pirjo Lack Riikonen

Ledamöter:

Carl-Axel Öberg

Marie Alvetoft

Mathias Fälth

Isabell Hollingworth

 

Föreningens stadgar: klicka här!