www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

Isbana 2017

Norsholmsbyaråd bildades så sent som 2008 av en handfull engagerade bybor.

 

Man startade med tre olika projekt, Kulturarv Norsholm, Ung i Norsholm och Norsholm Framåt. Samliga drevs som så kallade Leaderprojekt, som är en del i EUs landsbygdspolitik och en metod att finansiera genomföradet av utvecklingsidèer på landsbygden.

 

Medlemskap!

Det är klart att du vill vara med och påverka och utforma din, din familjs och dina barns framtid här i Norsholm. Kom med som medlem, du kommer att bidra med din vilja och din kunskap.

 

Kontakta Byarådet för mer information:

styrelsen@norsholmsbyarad.se

 

 

Styrelsen 2017-2018

Ordförande: Anders Hederstedt

Kassör: Mariana Svedin

Sekreterare: Pirjo Lack Riikonen

Ledamöter:

Carl-Axel Öberg

Sebastian Fröjdman

 

Föreningens stadgar: klicka här!