www.norsholmsbyarad.se © 2010                    

Korvgrillning på kanalen 2018

Välkommen till Norsholmsbyaråd.

 

Norsholmsbyaråd är en idell förening som verkar för Norsholms och dess invånarens bästa. Genom att lyssna och följa upp strömmingar i samhället försöker vi göra Norsholm och dess närmaste omgivning till en bättre och trevligare plats.

 

Byarådet är helt beroende av att du som innevånare eller besökare lämnar dina synpunkter till oss. Vi agerar som talesperson för de boende i Norsholm gentemot kommun och andra intressenter.

 

Klart att du vill vara med och påverka och utforma din egen, din familjs och dina barns framtid, så kom med som medlem och bidra med din vilja och kunskap.

Intresserad? Kontakta Byarådet för mer information om hur du blir medlem, mm.

Kontakt: styrelsen@norsholmsbyarad.se